Vzory pomnožných podstatných mien

Pomnožné podstatné mená majú iba množné číslo (preteky, sane, kúpele, osýpky). Na základe N pl. vieme určiť rod a vzor pri strednom rode. Mužský a ženský rod zostávajú na základe tohto kritéria nejednoznačné (duby - ženy, stroje - ulice). Od pomnožného podstatného mena si musíme urobiť pády D a L.

MUŽSKÝ ROD
(v koncových slabikách D a L je -o,
t. j. dubom, strojom, o duboch, o strojoch)
ŽENSKÝ ROD
(v koncových slabikách D a L je -a/ia,
t. j. ženám, uliciam, o ženách, o uliciach)
 
duby (napr. Kúty, Donovaly, preteky) ženy (napr. Tatry, narodeniny, osýpky)
stroje (napr. kúpele, okuliare, Ladce) ulice (napr. sane, Smolenice, nožnice)

STREDNÝ ROD
(o zaradení k vzoru rozhoduje len koncovka v N)

mestá (napr. bralá, vráta, ústa)
srdcia (napr. prsia, plecia, dvercia)

Máme určiť slovo kvasnice. Je zakončené na -e, teda hľadáme skolňovací vzor zakončený na samohlásku -e. Skloňovacie vzory pre stredný rod vynecháme (mestá, srdcia). Zo skloňovacích vzorov mužského a ženského rodu vynecháme rody zakončené na -y (duby, ženy). Zostali vzory stroje a ulice. Datív od pod. m. kvasnice = kvasniciam a lokál = kvasniciach. Ide teda o pomnožné podstatné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru ulice.

Mgr. Lucia Hupková, PhD.


späť